söndag 18 mars 2018

180318 nr 1224 

Endräkt 
Akryl på duk, 20x20 cm 

Även om det kanske svider
när de slutligt sent omsider
bilagt alla gamla strider
skall det ändå vad det lider
stunda goda nya tider
då man fram gemensamt skrider.

lördag 17 mars 2018

180317 nr 1223 

Spridning 
Akryl på duk, 20x20 cm 

Då hon slutade att klandra 
mest sig själv men även andra 
och förstod att hon var bra 
just precis precis som den hon va 
kunde hennes ljus förmå 
lysa upp i mången vrå.

fredag 16 mars 2018

180316 nr 1222 

Lägenhet 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Om han kände sig helt vill 
satte han sig genast still 
för att tryggt och tåligt vänta 
på att livet skulle glänta 
på den dörr som uppenbara 
bästa sätt att biffen klara.

torsdag 15 mars 2018

180315 nr 1221 

Transparent 
Akryl på duk, 15x15 cm 

Utan bygglov eller plan 
åtta mil från stora stan 
har hon börjat konstruera 
hus hon hoppas skall fungera 
som en högst privat reträtt 
och av andra förbisett.

onsdag 14 mars 2018

180314 nr 1220 

Rast 
Akryl på duk, 20x20 cm 

För att slippa göra blunder 
var han noga med de stunder 
då han lämna sina plikter, 
trist rutin och små konflikter 
och tog tid att dra sig undan 
 för en lättflyktig begrundan.

tisdag 13 mars 2018

180313 nr 1219 

Avlägset 
Akryl på duk, 15x15 cm 

På en plats långt-bort-i-väck 
badade hon gärna näck 
glad och nöjd att slippa frukta 
att nån tjomme stod och flukta 
medan hon lät hela kroppen 
flyta fritt i bubbelkoppen.

måndag 12 mars 2018

180312 nr 1218 

Kurs 
Akryl på duk, 20x20 cm 

Mycket van att ensamsegla 
brukar han i smyg ej snegla 
på vart alla andra styr. 
Hellre följer han den fyr 
som han vet i ur och skur 
följer med på varje tur.

söndag 11 mars 2018

180311 nr 1217 

Sorti 
Akryl på duk, 15x15 cm 

Hon stack ut och var till stöd 
åt nån stackare i nöd 
för att sedan snabbt försvinna 
så att ingen kunde hinna 
med mobilen henne plåta. 
Ty hon ville va en gåta.

lördag 10 mars 2018

180310 nr 1216 

Nolläge 
Akryl på duk, 20x20 cm 

När han sväva i det blå
brukade det honom slå
att det förut så rigida
började att långsamt glida
mot den punkt där allting vända
så att något nytt kan hända.

fredag 9 mars 2018

180309 nr 1215 

Återtaget 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Då hon släppte offerrollen
och beslöt att ta kontrollen
blev det möjligt att få fatt
på en länge bortglömd skatt
där all visdom hörde hemma
liksom hennes egen stämma.

torsdag 8 mars 2018

180308 nr 1214 

Öppet 
Akryl på platta, 15x15 cm 

I den stund som de bröt isen
började den stora krisen
anta sådan proportion
att det gick att ta reson
och när väl man slutat hacka
blev klimat att börja snacka.

onsdag 7 mars 2018

180307 nr 1213 

IF Metall 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Månne är ministern trumpen 
på en president så lumpen 
som vill ge vårt svenska stål 
mera än det kanske tål 
om det införs höga tullar 
när det över gränsen rullar.

tisdag 6 mars 2018

180306 nr 1212 

Fridag 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Det blev bara glada miner
när de rulla upp gardiner
och fick se det överflöd
som den nya dagen bjöd.
Raskt besluta de att nobba
var impuls att gå och jobba.

måndag 5 mars 2018

180305 nr 1211 

Omedelbar 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Då han slutade att jaga 
blev det nästan som en saga 
och han fann att just det lilla 
som blev gjort när han satt stilla 
hade sådan god effekt 
att han skapade direkt.

söndag 4 mars 2018

180304 nr 1210 

Genomslag 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Då hans nya intention
 med en glödande passion
var förankrad och distinkt
gick det därför mycket flinkt
att med önskvärd tydlighet
se den som sin verklighet.

lördag 3 mars 2018

180303 nr 1209 

Tjäle 
Akryl på platta, 15x15 cm 

För att ej förfrysa tån 
stod hon inte som ett fån 
utan började att kuta 
med en tanke att ej sluta 
förrän hon kom hem till mor 
och fick på sig sina skor.

fredag 2 mars 2018

180302 nr 1208 

På väg 
Akryl på platta, 15x15 cm 

När de gav sig ut på färd
fann de resan mödan värd
så det spela mindre roll
att de inte hade koll
just precis på vilken ort
som de nalkades så fort.

torsdag 1 mars 2018

180301 nr 1207 

Omdaning 
Akryl på platta, 15x15 cm 

I en nu försvunnen tid 
var hon den som liknats vid 
blyg viol så beige och tråkig. 
Bit för bit blir hon mer bråkig 
och i det förut så bleka 
flera varma toner leka.

onsdag 28 februari 2018

180228 nr 1206 

Färgskala 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Han ser som ett svårt dilemma
när han nånting ska bestämma
och han vet att höstens val
kan ge upphov till ett kval
speciellt när det är tider
då han tycker många glider.

tisdag 27 februari 2018

180227 nr 1205 

Ledsyn 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Då de inte ville frysa
lät de varje lampa lysa
men till någon större hetta
ledde faktiskt inte detta
ty om man har bytt till LED
lär man inte bliva svedd.

måndag 26 februari 2018

180226 nr 1204 

Klassresa 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Att va bosatt i ett slott 
var den lilla sessans lott 
men hon ville hellre skoja 
med sin bästis i en koja 
alltså smet hon utan lov 
bort från både hem och hov.

söndag 25 februari 2018

180225 nr 1203 

Svartbygge 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Det som maken var på vippen
släpa med sig bort till tippen
tog hon hand om rubb och stubb
ned till minsta skruv och nubb.
Sen hon slet i veckor sex
med att bygga ett annex.

lördag 24 februari 2018

180224 nr 1202 

Utgångspunkt 
Akryl på platta, 15x15 cm 

De har skapat en enklav 
där var sliten löneslav 
erbjuds tid och rum att hinna 
koppla av så de kan finna 
vilken väg det är som föra 
mot det som de helst vill göra.

fredag 23 februari 2018

180223 nr 1201 

Långsiktigt 
Akryl på platta, 20x20 cm 

På den stora industrin 
fann man stöd för teorin 
att man nytta kan förena 
med att mindre förorena 
och på sikt det gröna valet 
faktiskt gynna kapitalet.

torsdag 22 februari 2018

180222 nr 1200 

Obegränsad 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Det som hon så säkert vet
förblir hennes hemlighet
trots att många ofta spörjer
vad som henne nu försörjer
med den glädje som hon sprida
till var mänska vid sin sida.

onsdag 21 februari 2018

180221 nr 1199 

Utgångsläge 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Trots vitt skilda positioner
var de lika som personer
och fann nöje i att dryfta
svåra frågor för att lyfta
dem så att det nu kan nås
på nivå där mer förstås. 

tisdag 20 februari 2018

180220 nr 1198 

Osedd 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Föga upprörd eller skakad 
att bli ständigt övervakad 
kände han sig likväl glad 
då han lämna innerstad, 
dator, telefon och padda 
för att spårlöst upp sig ladda.

måndag 19 februari 2018

180219 nr 1197 

Längtan 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Trots att det var sportlovsvecka 
tyckte han att det fick räcka 
med all snö som fanns i byn. 
Därför för sin inre syn 
ser han hur hans öga glo 
över ängar där det gro.

söndag 18 februari 2018

180218 nr 1196 

Söndagssyssla 
Acrylic on board, 15x15 cm 

För att finna sinnesfriden
kan det ligga rätt i tiden
att i stillhet kontemplera
att vi är så mycket mera
än de ting vi konsumera
och vår titel indikera.

lördag 17 februari 2018

180217 nr 1195 

Kargt 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Det är glest med klorofyll 
i en vackert vild idyll 
där en klurig detektiv 
söker mördarens motiv 
och han fängslar med sitt liv 
trots att han är helt fiktiv.

fredag 16 februari 2018

180216 nr 1194 

Ostört 
Akryl på platta, 15x15 cm 

I ett avskalat klimat
erbjuds varje delegat
hedersplats på en kongress
där det utan yttre stress
går att riktigt fokusera
på det man skall diskutera.

torsdag 15 februari 2018

180215 nr 1193 

Komfort 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Under ruggig vintervecka 
passar det att inne häcka 
och se på när andra röra 
sig i hopp att det dem föra 
snabbt och utan lömska fall 
till en plats på segerpall.

onsdag 14 februari 2018

180214 nr 1192 

Utbrett 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Utan braskande rubriker 
de sin tid och gärning viker 
att se till att varje dag 
blir av sådant hjärtligt slag 
som kan spridas utan hejd 
över berg och låglänt nejd.

tisdag 13 februari 2018

180213 nr 1191 

Lekfullt 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Hej och hopp med friska viljor 
som på scenens nötta tiljor 
klart och tydligt demonstrerar 
att då glädjen fritt regerar 
är det lika kul och rätt 
även om man trampar snett.

måndag 12 februari 2018

180212 nr 1190 

Svårslaget 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Trots att många henne varnar
att en kamp mot väderkvarnar
mycket sällan resulterar
i den lilla hjältens segrar
tycker hon det är för slappt
att på förhand helt ge tappt.

söndag 11 februari 2018

180211 nr 1189 

Föränderligt 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Då man ändrar en struktur 
som hängt med i ur och skur 
paras gärna en aktion 
med en hyggligt stor portion 
tålamod och tillit till 
att man fixar det man vill.

lördag 10 februari 2018

180210 nr 1188 

Urvattnat 
Akryl på platta, 20x20 cm 

När som käcka melodier 
sig utöver landet sprider 
undrar många över chipsen 
vem som givit stylingtipsen 
och vem som ikväll ska vinna 
eller glömmas och försvinna.

fredag 9 februari 2018

180209 nr 1187 

Fyr 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Då han kände risk att svikta 
fann han stöd så snart han sikta 
mot den punkt han vet står fast 
genom livets tvära kast 
och som med sitt klara sken 
lyser upp hos var och en.

torsdag 8 februari 2018

180208 nr 1186 

Villfarelse 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Det kan vara svårt att sära 
på det som har kraft att bära 
och det som vid närmre koll 
redan spelat ut sin roll 
trots att det på håll kan skryta 
med till synes hållbar yta.

onsdag 7 februari 2018

180207 nr 1185 

Nyis 
Akryl på platta, 15x15 cm 

För en västkustsk isprinsessa
blev det till att träningsstressa.
Ty om man vill ta tillvara
chansen att på havsis fara
gäller det att inte slöa
då det vips kan börja töa.

tisdag 6 februari 2018

180206 nr 1184 

Bistert 
Akryl på platta, 20x20 cm 

I en grå och risig stuga
övervintrade en ensam fluga.
Medan vinterdagar gick
skåda den med sömnig blick
på en värld som inte locka
den som frestas av en mocka.

måndag 5 februari 2018

180205 nr 1183 

Bakomliggande 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Det kan vara lönt att kvista
bortom det till synes trista
för om man den vägen följa
ser man att det där sig dölja
glädjen som man inte anat
när man på det mörka spanat.

söndag 4 februari 2018

180204 nr 1182 

Guldstund 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Trots att tiden var rätt kämpig
fann hon stunden mer än lämplig
att ta fram delikatessen
och i allra bästa dressen
bryta det som kändes pest
för en välbehövlig fest.

lördag 3 februari 2018

180203 nr 1181

Tegelsten 
Akryl på platta, 20x20 cm 

De har klättrat, de har klivit 
och sin möda väl beskrivit 
i en bok med sådan höjd 
att var läsare blir nöjd 
med att från dess konvolut 
över världen skåda ut.

fredag 2 februari 2018

180202 nr 1180 

Snösmältning 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Då han började att rita
allt det vackert vintervita
fann han knöligt att beskriva
varje enskild kritvit driva.
När så regnet börja ösa
detta hans dilemma lösa.

torsdag 1 februari 2018

180201 nr 1179 

Försening 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Efter tid med fart och fläkt 
hos sin stora tjocka släkt 
blev hon fast på en station 
utan nån irritation. 
Ty hon fann det gott att landa 
i det långsamt enahanda.

onsdag 31 januari 2018

180131 nr 1178 

Händelse 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Redan då hon gick i plugget 
var hon genast med på hugget 
och stack hemåt för att packa 
när om äventyr nån snacka. 
Nu vid fyllda åttitvå 
är hon lika på som då.

tisdag 30 januari 2018

180130 nr 1177 

Harmoni 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Det var nog en magisk kväll 
för han kände sig så säll. 
Lagom varm i bara linnet 
och med ljus och lugn i sinnet 
var han tacksam över stunden 
som han delade med hunden.

måndag 29 januari 2018

180129 nr 1176 

Lågsäsong 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Medan det var vintervila 
satt hon inomhus och fila 
på en kustnära och ny 
smaklig à la carte meny 
som skall locka sommargäster 
boka bord för egna tester.

söndag 28 januari 2018

180128 nr 1175 

Flampunkt 
Akryl på platta, 15x15 cm 

För en trött och frusen själ 
passar det nog gott och väl 
att en plats i värmen hitta 
där man kan vid brasan sitta 
och spä på med mera ved 
tills det tinat i var led.